Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Forskningsrådet: Finansiering av innovasjon

Sentrale data for Forskningsrådets innovasjonsvirkemidler innenfor temaet "Helse og omsorg" for årene 2009-2017, og innenfor fagområdet "Medisin og helsefag" for årene 2004-2019. Temaet Helse og omsorg er en bredere kategori enn fagområdet, da det også omfatter forskning innen andre fagfelt, som er relevant for helse og omsorg.
ID:57
Leverandør:Forskningsrådet
Sist oppdatert:2020-05-02
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i