Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Forskningsrådet: Finansiering av innovasjon

Sentrale data for Forskningsrådets innovasjonsvirkemidler innenfor temaet "Helse og omsorg" for årene 2009 og fremover, og innenfor fagområdet "Medisin og helsefag" for årene 2006 og fremover. Temaet Helse og omsorg er en bredere kategori enn fagområdet, da det også omfatter forskning innen andre fagfelt, som er relevant for helse og omsorg.
ID:57
Leverandør:Forskningsrådet
Sist oppdatert:2023-03-01
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i