Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Forskningsrådet ‒ innovasjon

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser finansieringen av helse- og omsorgsforskning innenfor Forskningsrådets innovasjonsvirkemidler. For å se tall for SkatteFUNN, se egen lenke i hovedmenyen.

Velg enten visning av fagområdet Medisin og helsefag eller temaet Helse og omsorg i filterboks under figuren. Temaet Helse og omsorg er en bredere kategori, som også viser forskning innen andre fagfelt, som er relevant for helse og omsorg. Hvis ingen valg gjøres, viser figuren statistikk for temaet Helse og omsorg.