Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Forskningsrådet Kommersialiseringsaktiviteter fra TTO

Kommersialiseringsaktiviteter fra TTO rapportert til Forskningsrådet.
ID:51
Leverandør:Forskningsrådet
Sist oppdatert:2016-07-01
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i