Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Kommersialiseringsaktiviteter

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser kommersialisering av idéer innenfor helse, medisin og bioteknologi fra helseforetakene og øvrige forskningsinstitusjoner gjennom institusjonenes kommersialiseringsaktører (Technology Transfer Offices – TTO).