Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: EU FP7

Dette datasettet inneholder prosjektinformasjon for prosjekter med norske partnere i EUs 7. rammeprogram, innenfor temaet Helse og omsorg. Utlysningsperioden er 2007-2014, og settet er avgrenset til prosjekter med inngått kontrakt. Innvilget beløp er fordelt på prosjektperioden, og vises t.o.m. 2015. Data er levert fra EUs eCorda-database og bearbeidet av Forskningsrådet.
ID:10
Leverandør:Forskningsrådet
Sist oppdatert:2020-02-28
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i