Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Vitenskapelig publisering relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester etter fagområder (2010-2019)

Datagrunnlaget viser vitenskapelig publisering relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester etter fagområder i perioden 2010-2019
ID:94
Leverandør:Forskningsrådet
Sist oppdatert:2021-01-28
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i