Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Vitenskapelig publisering relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester etter fagområder (2010-2019)

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser andelen av vitenskapelig publisering relatert til kommunale helse- og omsorgstjener, fordelt på fagområder, i perioden 2010-2019.
De relevante artiklene er identifisert ved hjelp av en bibliometrisk metode utviklet av NIFU i sammenheng med rapporten Forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Klikk på lenken i venstremenyen for å se rapporten i sin helhet.