Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Vitenskapelig publisering relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester per institusjon (2017-2019)

Datagrunnlaget viser antallet vitenskapelige publikasjoner relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester fordelt på forfatternes institusjon, 2017 - 2019. Merk! datagrunnlaget viser antallet publikasjoner hver institusjon har bidratt på, og tar ikke høyde for samforfatterskap. En artikkel med samforfatterskap på tvers av institusjoner vil telles hos flere institusjoner. Tallene kan derfor ikke summeres. De relevante artiklene er identifisert ved hjelp av en bibliometrisk metode utviklet av NIFU i sammenheng med rapporten Forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Klikk på lenken i venstremenyen for å se rapporten i sin helhet.
ID:93
Leverandør:Forskningsrådet
Sist oppdatert:2021-01-28
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i