Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: publikasjoner relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester - antall

Datagrunnlaget viser tallet på vitenskapelige artikler relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester i Norge fra 2011 til 2019. Artiklene er identifisert ved hjelp av en bibliometrisk metode utviklet av NIFU i sammenheng med rapporten Forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester
ID:92
Leverandør:Forskningsrådet
Sist oppdatert:2021-01-27
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i