Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: forskning_rettta_mot_kommunale_helsetjenester

Kort beskrivelse her
ID:92
Leverandør:Forskningsrådet
Sist oppdatert:2021-01-27
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i