Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Vitenskapelig publisering relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser tallet på vitenskapelige artikler relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester i Norge fra 2011 til 2019. Artiklene er identifisert ved hjelp av en bibliometrisk metode utviklet av NIFU i sammenheng med rapporten Forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Klikk på lenken i venstremenyen for å se rapporten i sin helhet.