Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Innovasjonsbarometeret 2017

Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor er utarbeidet av KS og presenterer data og analyser av innovasjon i kommunal sektor.
ID:69
Leverandør:KS
Sist oppdatert:2018-07-06
Oppdateringshyppighet:Årlig

Datagrunnlaget er brukt i