Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: KS

KS (tidl. Kommunenes Sentralforbund) er kommunesektorens interesse-, rådgivnings- og arbeidsgiverorganisasjon. I 2018 laserte KS "Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor" som presenterer data og analyser av innovasjon i kommunal sektor.

KS

Nettside:KS
E-post:KS
Telefon:KS

Datakilder