Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: KS

KS (tidl. Kommunenes Sentralforbund) er kommunesektorens interesse-, rådgivnings- og arbeidsgiverorganisasjon. I 2018 lanserte KS "Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor" som presenterer data og analyser av innovasjon i kommunal sektor.

KS

Nettside:https://www.ks.no/
E-post:Ingen email oppgitt
Telefon:Ingen telefonnummer oppgitt

Datakilder