Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Finansiering av innovasjon

Beskrivelse: Figuren er hentet fra KS' innovasjonsbarometer og baserer seg på besvarelser fra 865 enhetsledere i helse- og omsorgssektoren.

Figuren viser hvordan respondentene svarte på spørsmålet: Er den nyeste innovasjonen helt eller delvis finansiert av kilder utenfor arbeidsplassens eget budsjett? Flere svar var mulig.