Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Innovasjonens opphav

Beskrivelse: Figuren er hentet fra KS' innovasjonsbarometer og baserer seg på besvarelser fra 865 enhetsledere i helse- og omsorgssektoren.

Figuren viser hvordan respondentene fullførte den følgende setningen: For den nyeste innovasjonen var...