Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Nyeste innovasjon

Beskrivelse: Figuren er hentet fra KS' innovasjonsbarometer og baserer seg på besvarelser fra 865 enhetsledere i helse- og omsorgssektoren.

Figuren viser hvordan respondentene svarte på spørsmålet: Hvilke(n) type(r) innovasjon er din arbeidsplass' nyeste innovasjon? Flere svar var mulig.