Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Nyeste innovasjon

Beskrivelse: Figuren er hentet fra KS' innovasjonsbarometer 2020 og baserer seg på besvarelser fra 605 enhetsledere i helse- og omsorgssektoren.

Figuren viser hvordan respondentene svarte på spørsmålet: Hvilke(n) type(r) innovasjon er din arbeidsplass' nyeste innovasjon? Flere svar var mulig.