Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Type innovasjon

Beskrivelse: Figuren er hentet fra KS' innovasjonsbarometer og baserer seg på besvarelser fra 865 enhetsledere i helse- og omsorgssektoren.

Figuren viser hvordan respondentene svarte på spørsmålet: Har din arbeidsplass i løpet av de siste to årene innført følgende?