Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Verdien av innovasjonen

Beskrivelse: Figuren er hentet fra KS' innovasjonsbarometer og baserer seg på besvarelser fra 865 enhetsledere i helse- og omsorgssektoren.

Figuren viser hvordan respondentene svarte på spørsmålet: Alt i alt, hvilken form for verdi har dere oppnådd med den nyeste innovasjonen? Flere svar var mulig.