Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: Statens legemiddelverk (SLV)

Legemiddelverket er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet med ansvar for forvaltning, tilsyn og overvåkning, informasjon og veiledning i tilknytning til behandling med legemidler. Legemiddelverket fører oversikt over antallet søkte studier om klinisk utprøving av legemidler per år

Statens legemiddelverk (SLV)

Nettside:https://legemiddelverket.no/
E-post:post@legemiddelverket.no
Telefon:+47 22 89 77 00

Datakilder