Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: Direktoratet for medisinske produkter (DMP) (tidl. SLV)

Statens legemiddelverk (SLV) ble 1. januar 2024 Direktoratet for medisinske produkter (DMP). DMP er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet med ansvar for forvaltning, tilsyn og overvåkning, informasjon og veiledning i tilknytning til behandling med legemidler. DMP fører oversikt over antallet søkte studier om klinisk utprøving av legemidler per år.

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) (tidl. SLV)

Nettside:https://legemiddelverket.no/
E-post:Ingen email oppgitt
Telefon:Ingen telefonnummer oppgitt

Datakilder