Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SLV: Kliniske studier (kreft)

Tabellen viser antall søkte kreftstudier om klinisk utprøving til Statens legemiddelverk (SLV) fra 2007 og framover. Antallet kliniske studier gir en indikasjon på forsknings‐ og utviklingsaktiviteten blant norske aktører innenfor legemiddelindustrien.
ID:67
Leverandør:Statens legemiddelverk (SLV)
Sist oppdatert:2022-08-30
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i