Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SLV: Kliniske studier

Datagrunnlaget gjengir antall søkte studier om klinisk utprøving til Statens legemiddelverk (SLV) fra år 2000 og fremover
ID:60
Leverandør:Direktoratet for medisinske produkter (DMP) (tidl. SLV)
Sist oppdatert:2024-02-12
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i