Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Søkte kliniske studier

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser antall søkte studier om klinisk utprøving til Statens legemiddelverk (SLV) fra 2000 til 2020. Antallet kliniske studier gir en indikasjon på forsknings‐ og utviklingsaktiviteten blant norske aktører innenfor legemiddelindustrien. Figuren viser søkte studier per år fordelt på kommersielle og ikke-kommersielle sponsorer.