Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Søkte kliniske studier

Beskrivelse: Figuren viser antall søkte studier om klinisk utprøving til Direktoratet for medisinske produkter (DMP) (tidl. SLV), fra 2000 og framover. Antallet kliniske studier gir en indikasjon på forsknings‐ og utviklingsaktiviteten blant norske aktører innenfor legemiddelindustrien. Figuren viser søkte studier per år fordelt på kommersielle og ikke-kommersielle sponsorer.