Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SLV: Kliniske studier fordelt på faser (kreft)

Tabellen viser antall søkte kreftstudier om klinisk utprøving til Statens legemiddelverk (SLV) fra 2000 og fremover, fordelt på faser (1-4). Antallet kliniske studier gir en indikasjon på forsknings‐ og utviklingsaktiviteten blant norske aktører innenfor legemiddelindustrien. Fire studier i 2018 går både i fase 1 og 2, og er derfor tellet to ganger i dette datagrunnlaget.
ID:68
Leverandør:Direktoratet for medisinske produkter (DMP) (tidl. SLV)
Sist oppdatert:2023-01-03
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i