Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SLV Kliniske barnestudier

Antall søkte barnestudier om klinisk utprøving til Statens legemiddelverk (SLV) fra 2008 og framover.
ID:81
Leverandør:Direktoratet for medisinske produkter (DMP) (tidl. SLV)
Sist oppdatert:2023-02-08
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i