Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: SLV: Kliniske studier fordelt på faser

Antall søkte studier om klinisk utprøving til Statens legemiddelverk (SLV) fra 1999 og framover, fordelt på faser (1-4).
ID:66
Leverandør:Statens legemiddelverk (SLV)
Sist oppdatert:2021-05-10
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i