Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Søkte kliniske studier fordelt på faser

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse:

Figuren viser antall søkte studier om klinisk utprøving til Statens legemiddelverk (SLV) fra 1999 til 2020, fordelt på faser (1-4). Antallet kliniske studier gir en indikasjon på forsknings‐ og utviklingsaktiviteten blant norske aktører innenfor legemiddelindustrien.

For mer detaljert forklaring av faser, se merknad under figuren.