Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Søkte kliniske studier fordelt på faser

Beskrivelse:

Figuren viser antall søkte studier om klinisk utprøving til Direktoratet for medisinske produkter (DMP) (tidl. SLV) fra 1999 og framover, fordelt på faser (1-4). Antallet kliniske studier gir en indikasjon på forsknings‐ og utviklingsaktiviteten blant norske aktører innenfor legemiddelindustrien.

For mer detaljert forklaring av faser, se merknad under figuren.