Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: De regionale helseforetakene (RHF)

Norge har fire regionale helseforetak – Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF. I tillegg til å drive sykehus har de regionale helseforetakene ansvar for forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Statistikken er hentet fra eRapport – RHFenes elektroniske system for årsrapportering for forskningsprosjekter.

De regionale helseforetakene (RHF)

Nettside:https://forskningsprosjekter.ihelse.net/
E-post:Ingen email oppgitt
Telefon:Ingen telefonnummer oppgitt

Datakilder