Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: RHF Forskningsaktivitet

Datagrunnlaget viser RHFenes midler til prosjekter klassifisert med HRCS etter dimensjonen forskningsaktivitet, både totalt og andelen med brukermedvirkning.
ID:90
Leverandør:De regionale helseforetakene (RHF)
Sist oppdatert:2023-08-01
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i