Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Brukermedvirkning i helseforetakene

Data fra forskernes årlige rapportering om brukermedvirkning i prosjekter med finansiering fra RHF-enes forskningsmidler. Kilde: eRapport (RHF-enes elektroniske system for årsrapportering for forskningsprosjekter).
ID:78
Leverandør:Menon Economics
Sist oppdatert:2021-06-01
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i