Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Brukermedvirkning i helseforetakene

Beskrivelse: Figuren under viser søkbare midler til forskningsprosjekter med og uten brukermedvirkning i alle regionale helseforetak.
Bruk venstre-menyen for å endre til prosentvis fordeling.