Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: RHF Helsekategori

Datagrunnlaget viser RHFenes midler til prosjekter klassifisert med HRCS etter dimensjonen helsekategori.
ID:91
Leverandør:De regionale helseforetakene (RHF)
Sist oppdatert:2023-07-31
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i