Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Brukermedvirkning i helseforetakene - type medvirkning

Datagrunnlag: Data fra forskernes årlige rapportering om brukermedvirkning i prosjekter med finansiering fra RHF-enes forskningsmidler. Kilde: eRapport (RHF-enes elektroniske system for årsrapportering for forskningsprosjekter).
ID:80
Leverandør:De regionale helseforetakene (RHF)
Sist oppdatert:2022-09-13
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i