Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

daagrunnlaget inneholder oversikt over antall kliniske behandlingsstudier per år, antallet inkluderte pasienter, KI-poeng, Pasientpoeng og KBS-poeng. Tallene er basert på beregninger utført av NIFU i sammenheng med Nasjonalt system for måling av forsknings- og innovasjonsaktivitet i helseforetakene.
ID:95
Leverandør:Forskningsrådet
Sist oppdatert:2022-06-09
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i