Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

Datagrunnlaget inneholder oversikt over antall kliniske behandlingsstudier per år, antallet inkluderte pasienter, KI-poeng, Pasientpoeng og KBS-poeng. Tallene er basert på årlig rapportering i helseforetakene på antall nye pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier. Resultatene fra denne rapporteringen danner grunnlag for indikator for kliniske behandlingsstudier i det nasjonale systemet for resultatbasert finansiering i helseforetakene.
ID:95
Leverandør:Cristin
Sist oppdatert:2023-08-04
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i