Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Antall legemiddelutprøvinger fordelt på fase

Beskrivelse: Oversikt over antall legemiddeluprøvinger, fordelt på fase. Kliniske behandlingsstudier (KBS) registreres i to undergrupper: Legemiddelstudier fase I-IV, som defineres i henhold til gjeldende regelverk, og andre kliniske behandlingsstudier, som defineres som en klinisk intervensjonsstudie som gjelder andre behandlingstiltak enn legemiddelbehandling (fysiske inngrep, ioniserende stråling, fysioterapi eller annen type intervensjon).