Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Antall legemiddelutprøvinger fordelt på fase

Beskrivelse: Oversikt over antall legemiddeluprøvinger for årene 2019-2020, fordelt på fase