Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Antall legemiddelutprøvinger i helseforetakene fordelt på fase

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser antallet legemiddelutprøvinger ved norske helseforetak fordel på fase. Tallene er basert på beregninger utført av NIFU i sammenheng med Nasjonalt system for måling av forsknings- og innovasjonsaktivitet i helseforetakene.
For mer informasjon om faser se merknader over figuren.