Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Pasienter i kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: figuren viser antallet pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier i Norske helseforetak.
Tallene er basert på beregninger gjennomført av NIFU, i sammenheng med Nasjonalt system for måling av forsknings- og innovasjonsaktivitet i helseforetakene.