Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: CRIStin

CRIStin arbeider med fleire oppgåver relatert til forskingsdokumentasjon og tilgang til forskingsinformasjon. Dette ansvaret er gitt frå Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og dekkjer universitets- og høg­skule­sektoren, institutt­sektoren og helseføretaka.

Datakilder