Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: Cristin

Cristin arbeider med flere oppgaver relatert til forskningsdokumentasjon og tilgang til forskningsinformasjon. Dette ansvaret er gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og dekker universitets- og høyskole­sektoren, institutt­sektoren og helseforetakene.

Cristin

Nettside:http://www.cristin.no
E-post:Ingen email oppgitt
Telefon:Ingen telefonnummer oppgitt

Datakilder