Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Forskningsrådet: SkatteFUNN

Datagrunnlaget for statistikken er av konfidensialitetshensyn ikke tilgjengelig.
ID:6
Leverandør:SkatteFUNN
Sist oppdatert:2022-09-13
Oppdateringshyppighet:Årlig

Datagrunnlaget er brukt i