Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Forskningsrådet: SkatteFUNN

Datagrunnlaget for statistikken er av konfidensialitetshensyn ikke tilgjengelig.
ID:6
Leverandør:SkatteFUNN
Sist oppdatert:2021-09-29
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i