Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

SkatteFUNN – teknologiområder

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser skattefradrag for godkjente prosjekter innenfor helse i SkatteFUNN-ordningen fordelt på teknologiområder.

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).