Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

SkatteFUNN – fylkesfordeling

Beskrivelse: Figuren viser skattefradrag for godkjente prosjekter innenfor helse i SkatteFUNN-ordningen fordelt på bedriftenes fylkestilhørighet og prosjektets teknologiområde.

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Velg Stablet søylediagram i filterboksen Diagramtype for å se fordeling på teknologiområder per fylke.
Benytt filterboksen Figur for å se fordeling på teknologiområder over tid.