Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

SkatteFUNN – fylkesfordeling

Beskrivelse: Figuren viser skattefradrag for godkjente prosjekter innenfor helse i SkatteFUNN-ordningen, fordelt på bedriftenes fylkestilhørighet og prosjektets teknologiområde, for siste år med tilgjengelige data.

Bruk filterboksen Diagramtype for å se fordeling per fylke (velg Søylediagram) eller teknologiområder per fylke (velg Stablet søylediagram). Bruk filterboksen Figur for å se fordeling på teknologiområder over tid.

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling.