Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen ble etablert i 2002 med formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU). SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten. SkatteFUNN-avdelingen i Norges forskningsråd har levert data til HelseOmsorg21-monitor.

Datakilder