Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: Det norske Patenstyret

Patentstyret gir rettigheter til varemerke, design og patent i Norge.

Det norske Patenstyret

Nettside:https://www.patentstyret.no/
E-post:post@patentstyret.no
Telefon:+47 22 38 73 00r

Datakilder