Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: Det norske Patenstyret

Patentstyret gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge.

Det norske Patenstyret

Nettside:https://www.patentstyret.no/
E-post:Ingen email oppgitt
Telefon:Ingen telefonnummer oppgitt

Datakilder