Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Patentsøknader NO

Datagrunnlaget for figuren baserer seg på tall fra Patentstyret. Patentstyret gir rettigheter til varemerke, design og patent i Norge.
ID:73
Leverandør:Det norske Patenstyret
Sist oppdatert:2020-11-23
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i