Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Patentsøknader til Patentstyret i Norge

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Her vises allment tilgjengelige søknader med minst en norsk deltaker, innen teknikkfeltene medisinsk teknikk og legemidler. Tallgrunnlaget inkluderer nasjonale patentsøknader og videreførte internasjonale patentsøknader i nasjonal fase.