Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Varemerkesøknader

Datagrunnlaget for figuren baserer seg på tall fra Patentstyret. Patentstyret gir rettigheter til varemerke, design og patent i Norge.
ID:75
Leverandør:Det norske Patenstyret
Sist oppdatert:2024-05-22
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i