Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Varemerkesøknader

Beskrivelse: Her vises antall varemerkesøknader innen medisin og helse med norsk søker levert i Norge (se merknader). For varemerker får alle oppførte klasser likeverdig vern. Relevant statistikk vil derfor ta med alle forekomster av de aktuelle klassene, slik at alle oppførte klasser telles en gang per søknad eller registrering.