Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: The World Intellectual Property Organization (WIPO)

Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO) har som hovedoppgave å fremme utviklingen av immaterielle rettigheter globalt, og er den sentrale internasjonale organisasjonen på dette området.

The World Intellectual Property Organization (WIPO)

Nettside:http://www.wipo.int/
E-post:Ingen email oppgitt
Telefon:+41223389111

Datakilder