Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: WIPO: Patenter

Datagrunnlaget er hentet fra WIPO's patentdatabase for et utvalg helserelaterte teknologier. Medisinsk teknologi er definert som patentklasse IPC A61B–N unntatt A61K, samt H05G. Legemidler er definert som patentklasse IPC A61K, unntatt A61K 8/00. Analyse av biologisk materiale er definert som teknologiområde 11 - Analysis of biological materials.
ID:14
Leverandør:The World Intellectual Property Organization (WIPO)
Sist oppdatert:2024-06-03
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i