Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: Kreftforeningen

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon som jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Kreftforeningen finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge, og er den største ikke-offentlige finansieringskilden til kreftforskning.

Kreftforeningen

Nettside:https://kreftforeningen.no/
E-post:Ingen email oppgitt
Telefon:Ingen telefonnummer oppgitt

Datakilder