Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Kreftforeningen

Dette datasettet inneholder informasjon om forskningsprosjekter fra Kreftforeningen.
ID:13
Leverandør:Kreftforeningen
Sist oppdatert:2024-02-12
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i