Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Leverandør: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) er et uavhengig forskningssenter på global helse, ved University of Washington. De leverer globale helsedata, som er tilgjengelige via instituttets nettsider.

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)

Nettside:http://www.healthdata.org/
E-post:ihme@healthdata.org / engage@healthdata.org
Telefon:Ingen telefonnummer oppgitt

Datakilder