Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Sykdomsbyrdedata for Norge

Datasettet inneholder data fra Global Burden of Disease Study 2019, levert av Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).
ID:12
Leverandør:Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)
Sist oppdatert:2017-01-01
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i